Yhteistä hyvää yli kuntarajojen

Aluevaaleilla on meille kaikille suuri merkitys. Nyt valitaan ensimmäisiä aluevaltuustoja päättämään 1.1.2023 aloittavien hyvinvointialueiden palveluiden kehittämisestä. Nämä palvelut koskevat meitä jokaista.

Aluevaltuustoihin tarvitaan rohkeita uudistajamielisiä päättäjiä, joilla tulee olla näkemystä siitä, että nyt rakennetaan yhteistä hyvää yli kuntarajojen. Aluevaltuustoissa tulee olla osaamista ja kokemusta isompien kaupunkien lisäksi myös pieniltä paikkakunnilta. Hyvinvointi- ja terveystyötä tulee tehdä yhteistyössä kuntien kanssa. Kuntien liikunta- ja nuorisopalveluiden sekä kulttuuri- ja kirjastopalveluiden rooli hyvinvointia ja terveyden edistämisessä on merkittävä.

Palveluja tulee kehittää ihminen edellä

Tässä kehityksessä on olemassa ihan oikea muutoksen mahdollisuus. Uusia rakenteita ja palveluja pitää lähteä kehittämään olemassa olevien hyväksi havaittuja käytänteitä sekä rohkeita kokeiluja, että uusia avauksia testaamalla ja yhdistelemällä. Palveluja tulee kehittää ihminen edellä eli ottamalla palveluja käyttävät ihmiset mukaan suunnitteluun. Kehittämisessä ja uuden luomisessa tulee olla mukana myös järjestöt, joissa tehdään arvokasta työtä monenlaisten kohderyhmien kanssa. Järjestöillä on vahvaa ennaltaehkäisevän ja kuntouttavan toiminnan kokemusta, tätä ei saa sivuuttaa. Ennaltaehkäiseviin palveluihin kaikilla sektoreilla on resursoitava riittävästi. Näin toimien voidaan siirtää raskaampien palveluiden tarvetta pidemmälle.

Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi

Hyvinvointialueen tärkein toimija on ihminen ja jokaisella, sekä apua ja tukea tarvitsevalla että työntekijöillä on oikeus osallisuuteen. Jokaisella on oikeus tulla kuulluksi ja kohdatuksi. Yhdessä tekeminen lisää turvallisuuden tunnetta, ja turvallisuuden kokemukset lisäävät hyvinvointia. Ikääntyvän hyvinvointialueemme sote- ja pelastuspalveluiden järjestämiseksi on tärkeää, että jokainen äänestäjä ottaa kantaa käyttämällä äänensä, näin aluevaltuusto edustaa alueemme ihmisten arvoja. Vuorovaikutuksellinen ja avoin, asiantunteva ja luotettava hallinto takaa toimivat palvelut.

Katri Kulmala, geronomi AMK, hyvinvointipalveluiden kehittäminen ja johtaminen YAMK opiskelija. Aluevaaliehdokas, SDP Huittinen

23Sinä ja 22 muuta3 jakoaTykkääKommenttiJaa