TAIDE JA KULTTUURI OSANA HYVÄÄ ELÄMÄÄ

Katri Kulmala ja Aila Hänninen

Ikääntynyt omassa kodissaan maalaamassa taulua

Kaikkien kuntalaisten kulttuurillisia perusoikeuksia ovat mahdollisuus osallistua taiteisiin ja kulttuuriin, ilmaista näin itseään sekä kehittää näiden avulla sekä itseään että yhteisöään. Kulttuuri rakentaa identiteettiämme ja toimii yhteisöissämme kokoavana, osallisuuden mahdollisuuksia antavana ja hyvinvointia edistävänä elementtinä. Kulttuuri mahdollistaa osallistumisen kokijana, tekijänä ja vaikuttajana. Kunnan kulttuuritoiminnan tulee edistää yhdenvertaisuutta ja jokaisella tulee voida osallistua esteettömästi ja syrjintää pelkäämättä. Kentän toimijoiden moninaisuus tulee olla näkyvillä. Jokaisella tulee olla oikeus ja mahdollisuus, myös tiukassa rahatilanteessa, itseään puhuttelevien taiteen ja kulttuurin sisältöjen löytämiseen.

Kunnan elinvoimaisuutta vahvistavat kirjasto-, museo-, kulttuuri-, liikunta –ja nuorisopalvelut. Kunnat ovatkin merkittäviä työnantajia tällä kentällä. Hyvätasoiset, kehittyvät kulttuuri- ja vapaa-aikapalvelut ovat myös vetovoimatekijöitä, jotka houkuttelevat uusien asukkaiden lisäksi myös osaavaa työvoimaa ja matkailijoita. Alojen työpaikkoihin panostaminen maksaakin itsensä takaisin.

​Taide- ja kulttuuritoiminnalla on positiivinen yhteys koettuun terveyteen, elämänlaatuun ja onnellisuuteen. Hyvinvointia ja terveyttä tukevista vaikutuksista löytyy runsaasti tutkittua tietoa. Osallisuus, yhteisöllisyys ja toimijuus lisäävät merkityksellisyyden kokemuksia ja ehkäisevät yksinäisyyttä ja syrjäytymistä.

Ikääntyvilläon myös oikeus taide- ja kulttuurikokemuksiin. Ikäystävällinen taide ja kulttuuri tarkoittavat ikääntyneet huomioon ottavaa tai ikääntyneille kohdennettua kulttuuri- ja taidetoimintaa sekä –palveluja. Toimintaa ja palveluita tulee viedä aktiivisesti myös heille, jotka eivät pääse perinteisten palveluiden äärelle. Ikäystävällinen taide ja kulttuuri tarjoavat mahdollisuuksia itse tekemiseen, osallistumiseen ja kokemiseen, eikä syrji mitään ikäryhmää.

Sosiaali- ja terveysongelmia ratkottaessa tulee ottaa myös huomioon taide- ja kulttuurikenttä hyvinvointia ja terveyttä edistävänä. Yhteistyössä kunnan eri toimialojen, järjestö- ja vapaaehtoistoimijoiden sekä taiteen ja kulttuurin kuluttajien kanssa tulee ennakoiden sekä rohkeasti ja luovasti etsiä uusia palveluratkaisuja.

Huittisissa on kulttuurihistoriallisesti merkittäviä rakennuksia ja pitkät perinteet laadukkaiden konserttien ja taideprojektien järjestämisessä. Kaupunkimme kansalaisopistolla, musiikkiopistolla ja harrastelijateatterilla on merkittävä rooli kulttuurintuottajina. Laadukas kulttuuritarjonta lisää oman kunnan palveluiden käyttöä ja houkuttelee myös vierailijoita. Pidetään huolta Huittisten taide- ja kulttuuritarjonnasta, niin Huittinen pitää huolta meistä.