Myötätuntoa ja merkityksellisiä kohtaamisia

Aila Hänninen ja Katri Kulmala

Tällä hetkellä meillä Suomessa on maailman koulutetuimmat ja osaavimmat ikäihmiset. Nykyisellään 65+ vuotiaat ovat vielä aktiivisia ja usein jopa työelämässä mukana olevia.  Näin on varmasti myös Huittisissa.

Tämän kokemuksen ja tieto-taidon valjastaminen yhteiseen hyvään onkin yksi merkittävä kehittämisen paikka. Ikääntyvien joukossa on suuri määrä potentiaalia, jonka käyttöön valjastamisella saadaan aikaan monenlaista elämää rikastuttavaa sisältöä apua ja tukea tarvitsevien arkeen. Kaiken ikäisten osaamisen tunnistaminen, tunnustaminen ja arvostaminen kaipaavat huomiota. Yksi merkittävä paikka hyödyntää omaa osaamistaan, kokemustaan ja mielenkiinnon aiheitaan on vapaaehtoistoiminta.

Vapaaehtoistoimintaan osallistuu Suomessa noin 40% kansalaista. Puolet heistä, jotka eivät vielä osallistu, osallistuisi jos joku heitä mukaan kutsuisi. Vapaaehtoistoiminta kiinnittää toimintaan ja toiminnassa ihmisiä toisiinsa sekä yhteiskuntaan. Yhteiskunnan toimivuus, hyvinvointi ja kilpailukyky rakentuvat sosiaaliselle pääomalle. Ihmisten toimiessa yhdessä eriytyminen ja eriarvoistuminen vähenevät. Vapaaehtoistoiminnan erityispiirteet mahdollistavat myötätunnon toteutumisen.

Vapaaehtoistoiminnan keinoin tuetaan osallisuutta, yhteisöllisyyttä, toimijuutta ja merkityksellisyyden kokemuksia kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Vapaaehtoistoiminta lisää kaikkien osapuolien hyvinvoinnin ja onnellisuuden kokemuksia – elämän merkityksellisyys syntyy, kun ihminen kokee olevansa tarvittu – joku välittää minusta ja minä saan tehdä hyvää. Keskeisin arvo vapaaehtoistoiminnassa on sen itseisarvo, jota ei palkkatyöllä voida korvata.

Huittisissa vapaaehtoistoiminnan kehittämiseen tarvitaan määrätietoisuutta ja avarakatseisuutta. Kehittämisessä tarvitaan kunnan, seurakunnan ja järjestöjen yhteistyötä. Yhteistyössä vapaaehtoistoimijoiden kanssa tulee luoda toimivat vapaaehtoistoiminnan rakenteet, jotka mahdollistavat kohtaamisen ja toiminnan kaikissa elämänkaaren vaiheissa. Helposti saavutettavat ja tarpeen mukaan muunneltavat toimintatilat ovat ensiarvoisen tärkeät, jotta aktiivinen toiminta mahdollistuu.

”Viime kädessä suomalaisten todellinen perusturva rakentuu toisista suomalaisista, jotka kannattelevat toisiaan elämän eri käänteissä” (Prof. Juho Saari).

SDP Huittinen on tehnyt jo vuonna 2012 aloitteen vapaaehtoistoiminnan neuvottelukunnasta. Haluamme nostaa nyt asian uudelleen esille, koska koemme, että kunnassa on potentiaalia tälläkin kentällä.