Hyvinvointialue ja aluevaalit

Historian ensimmäiset aluevaalit pidetään tammikuussa 2022. Valitut valtuutetut tekevät aluevaltuustoissa hyvinvointialueiden kehityksen ja tulevaisuuden kannalta päätöksiä, jotka vaikuttavat ihmisten arkeen ja hyvinvointivaltion ytimeen. Aluevaltuusto tekee sosiaali- ja terveyspalveluiden sekä pelastustoimen järjestämistä koskevia päätöksiä mm. palveluverkon laajuus, hoitoon pääsy ja henkilökunnan työolot. Palveluita kehitettäessä ihmisen on oltava keskiössä, ei seinien. Hyvinvointialueella jokaisella on yhdenvertainen oikeus oikea-aikaisiin, saavutettaviin ja laadukkaisiin palveluihin, varallisuudesta riippumatta. Kontaktin saanti on tärkeää, on pidettävä huolta, ettei apua tarvitseva putoa palveluverkostojen ohi. Digi- ja etäpalveluiden tulee olla asiakasystävällisiä ja niiden käyttöön on saatava riittävästi ohjausta. Hoivan, hoidon ja omaishoidon tulee olla laadukasta ja turvallista. Lapsiperheiden tukemisessa on panostettava ennaltaehkäisevään työhön. Lapsia ja nuoria ei saa jättää yksin odottamaan. Syrjäytymisestä ja yksinäisyydestä maksetaan kalliisti. Sote-järjestöjen moninaiset palvelut ovat merkittävässä osassa palvelutuotannossa. Hyvinvointialueella tulee määritellä toimintaperiaatteet ja vastuutahot järjestöjen tukemiseksi. Hyvinvointialueelle asetetaan nuorisovaltuusto sekä vanhus- ja vammaisneuvostot, joiden kanssa tehdään yhteistyötä. Asukkaiden osallisuus ja demokratian toteutuminen mahdollistuu mm. keskustelutilaisuuksissa, palveluiden yhteiskehittämisellä ja hyvinvointialueen yhteisellä talouden suunnittelulla. Asukkaiden kuulemisen kautta syvennetään ymmärrystä päätöksenteon tueksi. Satakunnan hyvinvointialueella on toimivat palo- ja pelastuspalvelut, joita tulee kehittää edelleen koko alueella. Eri tehtävissä toimivan henkilöstön hyvinvoinnista tulee huolehtia, näin turvataan kaikkien hyvinvointi. Hyvinvointialueet tuovat tullessaan toivon positiivisen muutoksen mahdollisuudesta. Tarvitsemme palveluita kaikissa elämänkaaren vaiheissamme vauvasta vanhuuteen. Hyvinvointialueen tuottamat pelastus- ja sote-palvelut palvelut ovat jokaiselle tärkeitä ja nimenomaan näistä päätetään aluevaltuustossa. On tärkeää, että aluevaltuustoon valitaan pienenkin paikkakunnan ehdokkaita. Meillä on osaamista ja kokemusta pienen kunnan haasteita ja onnistumisista. Äänestämällä vaikutat tulevaisuuden palveluihin meidän kaupungissamme ja hyvinvointialueellamme.

Aila Hänninen ja Katri Kulmala, aluevaaliehdokkaat, SDP Huittinen