Aluevaaliehdokasesittelyssä Katri Kulmala

aluevaaliehdokas Katri

Olen Katri Kulmala, 53-vuotias, 5-sukupolven keskimmäinen lenkki. Olen työskennellyt sekä kaupan alalla, sosiaali- ja terveysalalla, kirkon palveluksessa että yrittäjänä. Vaikuttamisesta ja päätöksenteosta minulla on kokemusta vuosien ajalta järjestökentältä ja ammattiliitto-toiminnasta. Katselen maailmaa geronomin silmin ja koen, että meillä on paljon tehtävää.Suomi on ollut pitkään monessa suhteessa maailman johtavia hyvinvointivaltioita. Väestön vanhenemisen, syntyvyyden laskun ja palveluiden tarpeen kasvaessa on kuitenkin tultu sosiaali- ja terveyspalvelujärjestelmämme kantokyvyn rajoille, minkä vuoksi tarvitsemme leveämpiä hartioita. Pelastus- ja sosiaali- ja terveyspalveluiden uudistamisella kavennetaan hyvinvointi- ja terveyseroja, turvataan yhdenvertaiset ja laadukkaat sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen palvelut, parannetaan turvallisuutta, palveluiden saatavuutta ja saavutettavuutta, turvataan ammattitaitoisen työvoiman saanti sekä vastataan yhteiskunnallisten muutosten mukanaan tuomiin haasteisiin että hillitään kustannusten kasvua. Olen mieleltäni innostunut ja rohkea kehittäjä, ja rohkeista kokeiluista syntyy aitoja muutosmahdollisuuksia ja hyvinvointia tukevia palveluita. Minulle itselleni tärkeitä hyvinvointia lisääviä tekijöitä ovat lapseni ja heidän lapsensa, luonnossa liikkuminen erityisesti ratsastus ja itseni kehittäminen. Toivon pääseväni edistämään ja luomaan hyvinvointia sinulle, ja meille kaikille.

35351 jakoTykkääKommenttiJaa