Aluevaaliehdokasesittelyssä Katja Leino-Murtojärvi

ehdokas Katja

Olen huittislainen, mutta myös hyvin satakuntalainen.

Olen syntynyt ja asun Huittisissa. Äitini sukujuuret ovat Kokemäen Kauvatsalla. Siellä oli myös koko lapsuuteni ja nuoruuteni mummulani. Olen asunut opiskellessani 90-luvulla Raumalla. Raumalla oli hyvä asua ja elää tuo aika. Kodin halusimme kuitenkin perustaa tänne Huittisiin. Porissa toimin vuodesta 2002 vuoteen 2015 Voimisteluliiton kouluttajana viikonloppukursseilla, joilla koulutettiin tulevia voimisteluvalmentajia ja – ohjaajia. Lisäksi Voimisteluliiton luottamushenkilönä lähes 20 vuoden ajan ovat satakuntalaiset seurat ja kunnat tulleet tutuiksi. 

Olen äiti, puoliso, luokanopettaja sekä seura-aktiivi. Lisäksi olen ikääntyvien vanhempien lapsi. 

Äitinä ja puolisona haluan, että lasteni ja oman perheen perusterveyden palvelut ovat saatavilla omalla paikkakunnalla helposti. Haluan, että erikoissairaanhoitoon pääsee nopeasti ja laadukkaasti hoidettavaksi, jos tarvetta ilmenee. Perusterveydenhoidon sekä erikoissairaanhoidon saatavuus pitää taata kaikille kuntalaisille tasavertaisesti. 

Luokanopettajana haluan, että oppilaiden tärkeät tukipalvelut kuten kouluterveydenhoitaja, koulukuraattori, koulupsykologit ja puheterapeutit ovat edelleen apuna ja tukena lasten ja nuorten kasvussa ja kehityksessä.

Seura-aktiivina haluan, että kolmannen sektorin tärkeä rooli ihmisten hyvinvoinnin mahdollistajina ja ylläpitäjinä vahvistuu ja että sen merkitys tulee huomatuksi. 

Ikääntyvien vanhempien lapsena haluan, että vanhempani ja kaikki muutkin saavat myös jatkossa hyvää ja laadukasta hoitoa terveyshaasteidensa kanssa. 

Kuntalaisena haluan, että pelastustoimi toimii laadukkaasti ja turvaa meidän henkemme ja terveytemme, jos sattuu onnettomuuksia tai tulipaloja. Hälytysvalmius pitää taata riittävänä ympäri maakuntaa.

Olemme uuden edessä! Hyvinvointialuevaalit ovat totta ja niissä valitaan ensimmäiset maakunnalliset edustajat päättämään siitä, miten terveyden, hyvinvoinnin ja pelastustoimen asiat jatkossa järjestetään. Meidän pitää pitää siitä huolta, että ihmiset saavat apua terveyteensä viikon sisällä, meidän pitää pitää siitä huolta, että henkilöstö näissä palveluissa voi hyvin ja meidän pitää pitää huolta siitä, että hädän kohdatessa palokunta ja muu pelastustoimi ovat lyhyellä hälytysajalla kaikkien maakunnassamme asuvien käytössä. 

Hyvin voidaan – voida hyvin!

Hyvin voidaan – pitää kaikista huolta!

Hyvin voidaan – pitää koko maakunta mukana!