Seurakuntavaalit 2022

KIRKON ARVOTEHTÄVÄ

Kirkon arvot ovat laajalti samoja kuin sosialidemokraattisen liikkeen: solidaarisuus,
keskinäinen suvaitsevaisuus ja kanssaihmisen kunnioitus. Jokainen ihminen syntyy arvoltaan
ja oikeuksiltaan yhdenvertaisena ja ainutlaatuisena yksilönä. Yhteinen vastuu ympäristöstä ja aktiivinen työ
ilmastotavoitteiden puolesta ovat tärkeitä periaatteita kestävän tulevaisuuden rakentamisessa.

KIRKON KULTTUURITEHTÄVÄ

Seurakunnat ovat alueellaan kulttuurivaikuttajia. Huittisten kaikki kolme kirkkoa eli Huittisten kirkko, Vampulan kirkko sekä Huhtamon kirkko ovat kaikki hienoja ja arvokkaita rakennuksia ja niitä käytetään hiljentymisen ja jumalanpalvelusten lisäksi ahkerasti myös kulttuuri- ja konserttitiloina. hengellinen kulttuuri yhdistää ihmisiä ja tuo virkistystä arjen keskelle.

Vapaaehtoisten mukaan ottaminen seurakunnan eri tehtäviin elävöittää ja

monipuolistaa seurakuntamme toimintaa.

Kirkolla kuuluu olla valmius auttaa ihmisiä erilaisissa kriisitilanteissa.

Seurakunnan tehtävä on tuoda ihmisille myös toivoa paremmasta huomisesta,

erityisesti silloin, kun usko, toivo ja rakkaus tuntuvat vierailta.

Jokainen ihminen on arvokas sellaisena kuin on.

Erilaisuuden hyväksyminen on perusarvo kaikessa toiminnassa.

Kirkon kynnys pitää olla jokaiselle matala!

LÄHELLÄ IHMISTÄ SDP EHDOKKAAMME

Maritta Tuominen numero 31
Katja Leino-Murtojärvi numero 32
Aarno Korpela numero 33
Aila Hänninen numero 34
Miia Aittomäki numero 35