Toimiva varhaiskasvatus ja kouluverkko

Ajankohtaista
pieni lapsi askartelee pöydän äärellä

Huittinen on maalaiskaupunki, jonka kaikki asukkaat eivät halua asua keskustan alueella. Oman perheeni muuttaessa paikkakunnalle asuinalueen valintaan vaikutti lähistöllä oleva koulu, joka ei ole liian suuri, muttei liian pienikään.

Varhaiskasvatuksessa tarvitaan riittävästä toimivia, viihtyisiä ja turvallisia tiloja. Vaikka lapset ovatkin sopeutuvaisia, he eivät saa olla heittopusseina. Kaupungissamme tarvitaan erilaisia vaihtoehtoja perheille. Yksityisiä ja julkisia päivähoitopaikkoja, perhepäivähoitoa ja päiväkoteja. Yksiköiden tulee olla nykyaikaisia ja rakennusten terveitä.

Panostamalla lapsiystävälliseen kaupunkiin ja toimivaan kouluverkkoon sekä lapsiperheiden palveluihin, meillä on mahdollisuus houkutella lisää lapsiperheitä Huittisiin. Kyläkoulumme tulee nähdä elinvoimaa lisäävänä voimavarana ja vetovoimatekijänä.

Meidän tulee tehdä työtä houkuttelevuuden lisäämiseksi, jotta kaupungissamme on tulevaisuudessakin lapsia.
Ei anneta kylien näivettyä koulujen sulkeutumisiin.

Susanne Varjokumpu
Kuntavaaliehdokas SDP