Seurakuntademareiden aloite

Ajankohtaista

Monet seurakunnat ovat rakentaneet kirkkoihin leikkipaikkoja lasten viihtymisen edistämiseksi.
Lapselle pitkän jumalanpalveluksen seuraaminen paikallaan istuen voi olla vaikeaa. Leikkinurkka
mahdollistaa jumalanpalvelukseen osallistumisen lapselle luontaisimmalla tavalla. Samalla se
muistuttaa, että myös lapset saavat näkyä ja kuulua kirkossa.
Esitämme, että myös Huittisten seurakunnan kirkoissa otetaan käyttöön lasten oma leikkipaikka ja näin
rohkaistaisiin vanhempia tuomaan lapsia kirkkoon. Heistä kasvaa tulevaisuuden kirkkovieraita.
Taloudellinen panostus leikkipaikkaan ei ole iso, esim. leluja, piirustusvälineitä ja kirjoja. Joissakin
seurakunnissa lastenpaikkaan on rakennettu pieni alttari risteineen ja hankittu lasten ehtoollis-välineet.
Kirkko kuuluu kaikille, ei vain niille jotka jaksavat istua koko ajan hiljaa penkissä.

Huittisissa 1.3.2022
Seurakuntademarit

Aarno Korpela

Aila Hänninen

Maritta Tuominen