Rohkeus – Inhimillisyys – yhteistyö

Ajankohtaista
Jääkaapin ovessa punaisia magneetteja, joissa elämään liittyviä asioita ja teemoja, kuvassa myös käsi

Aarno Korpela

Tahto Areenan lattiassa oli juliste, jossa oli otsikon teksti. Päättelin niiden olevan Huittisten kaupungin arvot. Aikanaan olin joutunut työpaikkani arvoja pohtimaan. Mielestäni arvot kuuluvat hyvinvointijohtamisen työkalupakkiin. Ne ovat määritellyt ohjenuoraksi kaupungin organisaatiolle, mutta sopivat myös yrityksille ja miksei minullekin.

Hyvinvointijohtamisen tavoitteena on, että sekä kuntalaiset että kunta organisaationa voivat hyvin. Oleellisinta on, miten kaupungin johto, työntekijät ja luottamushenkilöt sisäistävät sovitut arvot. Miten ne otetaan huomioon päätöksenteossa ja arjen toiminnassa.  Mielestäni kaupungin arvot ovat hyvät, kunhan niitä pyritään noudattamaan. Arjen päätöksen teossa ne helposti unohtuvat. Arvojen toteuttamista pitää vaalia yhdessä.

Menestystarinat eivät synny sattumalta – ne tehdään yhdessä. yhdessä. Jos kaupungin organisaatiossa johtavilla viranhaltijoilla ja työntekijöillä on eriävä mielipide arvojen keskeisistä asioista inhimillisyydestä ja yhteistyöstä, siitä ei hyvä seuraa. Heijastuvat ja voivat vaikeuttaa kuntalaisten jokapäiväistä elämää ja hallinto menettää luottamustaan kuntalaisten silmissä.

Kunnan tehtävä on yleinen. Kunnan tehtävänä on ensisijaisesti hoitaa lakien ja asetusten sille antamat tehtävät. Kaipaan kunnassamme huomattavaa parannusta, miten päätöksenteossa otetaan huomion ne ihmisryhmät, joilla ei ole edustusta valtuustossa.

LAPSET JA IKÄIHMISET

Valtuusto on tehnyt päättyvällä kaudella lapsia ja ikäihmisiä koskevia päätöksissä. Tuntuu siltä, että niissä on menty seinät ja eurot edellä unohtaen keitä päätökset koskevat. Olen tätä mieltä.

Kansainväliseen Lapsen oikeuksien sopimukseen perustuva lapsivaikutusten arviointi tulee ehdottomasti ottaa kiinteäksi osaksi päätöksentekoa. Vaikutuksia tulee arvioida, kun tehdään esimerkiksi varhaiskasvatuksen, perusopetuksen tai lastensuojelun toimintaympäristössä lapsiin kohdistuvia päätöksi

Lapsivaikutuksen arviointi; esitän, Huittinen laatii ohjeistuksen, miten otetaan huomioon päätöksien vaikutukset lapsiin ja lasten oikeuksien toteutumiseen sekä lasten läheisiin. Pyritään ennakoimaan päätöksien vaikutus.

Harvoin valtuustoissa on edustus ikäihmisillä. Kuitenkin valtuusto tekee jatkuvasti heitä koskevia päätöksiä. Terveydenhoitolaki velvoittaa arvioimaan ennalta päätösten vaikutuksia ihmisten terveyteen ja hyvinvointiin

Vaikutukset ikäihmisiin; esitän, Huittinen laatii ohjeistuksen, miten otetaan huomioon päätöksien vaikutus ikäihmisiin ja heidän läheisiinsä. Huittinen voi olla tässä asiassa edelläkävijä.